Welkom
   Schoonheid
   Grottenschilderingen
   Landschappen
   Kwetsbare mannen
   Vensters
   Fundamenten
   Ontluiken
   Balanceren
   Onderwaterwereld
 

Welkom op mijn site

De schilderijen die ik maak zijn een afspiegeling van onderwerpen of thema’s die ik in het dagelijks leven tegenkom, maar geef deze onderwerpen niet realistisch weer.
Voor mij zijn het associaties van beelden die mijn gevoel weerspiegelen. Ik kijk op een bepaalde manier naar de werkelijkheid.

INSPIRATIEBRONNEN

Ik zal proberen om U in kort bestek wat te vertelen over mijn inspiratiebronnen en mijn manier van schilderen.
Intuïtie is mijn belangrijkste bron en ik laat me leiden door mijn eigen leven.
Vanuit intuïtie schilderen betekent vanuit mijn innerlijk gevoel. Ik laat de vormen, kleuren en ordeningen komen vaak zonder opgezet plan; het thema wordt vanzelf duidelijk. Ik wil dit proces zo puur mogelijk laten ontstaan.
Vanaf de jaren 80 schilder ik op deze manier en mijn eerste thema heb ik ‘röntgenfoto” genoemd, omdat het voor mij een naar- binnen- kijken was.
Er ontstonden organische vormen in koude en warme kleuren, een onrustig gevoel en dat heb ik ook zo weergegeven.
De dood van mijn vader en een leerling uit mijn klas waren de aanleiding om op een andere manier naar het leven te kijken. Ik ben als het ware op zoek gegaan naar mezelf en mijn plaats in dit leven.
Er ontstonden schilderijen met kaders en vensters met heldere kleuren en fladderende vleugelachtige vormen. Op deze manier probeerde ik het vluchtige en het vergankelijke van het leven weer te geven.
Thema’s als: loslaten, ommekeer, fundamenten, balanceren, ontstijgen en ontmoeten houden mij de laatste jaren in de ban. Ik voel mijzelf als een componist, elke combinatie van vorm, kleur en structuur zijn voor mij een uitdaging.

MIJN MANIER VAN WERKEN
Lees verder...

Wilt U meer weten over mijn werk, neem dan gerust contact met mij op. U kunt dit doen door een bericht te versturen, via de link onderaan de pagina.

 

 

Bericht

 

© Copyright Paul Dirks 2009
Alle rechten voorbehouden